Licitationsdato: 26. maj 2018
Sag nr. 240405
Sankelmarksgade 7-9
Ny tagetage
 
Licitationsdato: 16. maj 2018
Sag nr. 240413
Novo bygning B2 og B4-B7
Vinduesrenovering
 
Licitationsdato: 16. maj 2018
Sag nr. 230402
Helsingør stadion, genudbud
 
Licitationsdato: 15. maj 2018
Sag nr. 240407
Universitetsparken 5
Toiletrenovering
 
Licitationsdato: 7. maj 2018
Sag nr. 290301
AB Holsteen
 
Licitationsdato: 7. maj 2018
Sag nr. 170409
Toftegård, Funktionærbygning og fælleshus
 
Licitationsdato: 6. maj 2018
Sag nr. 230402
IKK Arealoptimering
ombygning kontorer
 
Licitationsdato: 2. maj 2018
Sag nr. 170406
Hotel Kong Arthur, etape 2
Ombygning
 
Licitationsdato: 2. maj 2018
Sag nr. 240404
Høsterkøb Skole
renovering af facadepartier
 
Licitationsdato: 27. april 2018
Sag nr. 190301
Lykkebovej 38
tagudskiftning
 
Licitationsdato: 25. april 2018
Sag nr. 120405
AB Messinagården
Facaderenovering
 
Licitationsdato: 23. april 2018
Sag nr. 190414
Bomhoffs Have 6-14
nye brugsvandsrør
 
Licitationsdato: 23. april 2018
Sag nr. 120404
Ungarnsgade 10 m.fl.
Etablering af tagboliger
 
Licitationsdato: 18. april 2018
Sag nr. 050412
Cottagevej 11, Hellerup
Tilbygning og følgearbejder
 
Licitationsdato: 18. april 2018
Sag nr. 060415
Islev Kirke
Udskifte ryder mm
 
Licitationsdato: 17. april 2018
Sag nr. 250316
Værløse Almennyttige Boligselskab, afd. 29
vedligehold
 
Licitationsdato: 17. april 2018
Sag nr. 290301
AB Eskildsgade
vinduesudskiftning
 
Licitationsdato: 12. april 2018
Sag nr. 090315
KUA 3
ombygning cafe
 
Licitationsdato: 12. april 2018
Sag nr. 040409
Bramsgaarden
udvendig renovering og istandsættelse
 
Licitationsdato: 11. april 2018
Sag nr. 270307
Nyt Plejehjem i Hornbæk, genudbud
 
Licitationsdato: 9. april 2018
Sag nr. 230304
Randkløvehuse
Udvendige arbejder
 
Licitationsdato: 9. april 2018
Sag nr. 200302
Amager Torv 19
ombygning
 
Licitationsdato: 8. april 2018
Sag nr. 190308
Gl. Kongevej 164
Facader og vinduer
 
Licitationsdato: 6. april 2018
Sag nr. 190312
Rødovre .Boligselskab . afd. 5,, Birkemosevej 1-43 m.fl.
Trapper mm
 
Licitationsdato: 4. april 2018
Sag nr. 130303
Rishøjvej 15, Køge
Renovering af præstegård
 
Licitationsdato: 1. april 2018
Sag nr. 200201
Avedøre, store hus
Udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer
 
Licitationsdato: 26. marts 2018
Sag nr. 270210
Vesterbrogade 20
Renovering af altaner og gårdfacader
 

Københavns Opmålerservice A/S • Femagervej 39 • 2650 Hvidovre • TLF.: 3675 0606 • FAX: 3675 3616