Vores filosofi er ønsket om en så enkel og overskuelig beregningsmodel som overhovedet muligt, da det alt andet lige må være til gavn for vores kunder. Vi har derfor fundet at Byg Data a/s kalkulationssystem er det mest anvendelige for nuværende.

Information om Byg Data a/s findes på www.bygdata.dk.

Med dette kalkulationssystem får du defineret svendeløn til brug for dine medarbejdere, mesterpris, dækningsbidragsanalyse samt materialeopgørelse. Ud fra denne kalkulationsmodel udfylder vi tilbudslisten i udbudsmaterialet klar til brug. 

Du kan altid rekvirere vores målskemaer m.v. Vi anbefaler dog altid, at du kommer ind og får en snak, når og hvis du har vundet opgaven, dette for at afdække uklarheder i udbudsmaterialet, samt for at klæde dig på inden du skal i gang med opgaven. Erfaringen siger os, at uoverensstemmelser mellem udbudsmaterialet og de faktiske forhold på stedet tit og ofte kan afklares, inden arbejdet påbegyndes. Denne ydelse er naturligvis vederlagsfri. Til udregning af kalkulationerne benytter vi os af de på markedet tilgængelige beskrivelsesværktøjer, dvs. M.B.K. Malerfagligt behandlingskatalog, M.R.K. Malerfagligt renoveringskatalog samt de forskellige leverandøres beskrivelsesværktøjer. Det er dog oftets udbyderne/rådgiverne der definerer, hvilke beskrivelsesværktøjer der skal anvendes ved tilbudsgivningen. 

Da vi alle er medlemmer af Danske Malermester, kan du hente mere information om ovennævte beskrivelses værktøjer på www.dmorg.dk 

Det er vores overbevisning, at vi med ovennævnte værktøjer samt udtagning og definering af mål er i stand til at levere et godt og professionelt produkt til brug for dig som kunde. 


Københavns Opmålerservice ApS • Kongevejen 351 • 2840 Holte • TLF.: 3675 0606